Näituse õppematerjalid

Pakkumine õpetajatele!

Kodukoha kompass on hea võimalus klassiväliseks tegevuseks. Pakume koolidele  võimalust toetavate õpilehtede abil külastada näitust kohalikus raamatukogus. Vaata, millises linnas parasjagu näitus on.

Näituse abil saab mõelda ja arutada osalusdemokraatia, kodanikuühiskonna, kogukondade heaolu, kaasa rääkimise, hea linnaruum ja kodukandi teemadel. Õpilehed on loodud kahele vanuseastmele (põhikooli II aste ja põhikooli vanem ning gümnaasiumi aste) ja toetavad ka ühiskonnaõpetuse ainekava.

Näitus on plaanitud 2021. a sügiseks teha ka meie kodulehel vabavaralise õppematerjalina kättesaadavaks.

Tutvu ka kodukoha kompassi juhendiga.

Küsimuste ja ettepanekute korral kirjuta kairi@kogu.ee

Prindi siit:
Õpileht põhikooli II astmele eesti– ja vene keeles
Õpileht gümnaasiumi astmele eesti– ja vene keeles

Veeb: MKoort