Rändnäitus „Kodukoha kompass“

Mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad viibida? Kuidas see ruum mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet? Aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust?

Nendele küsimustele otsib vastuseid augustist mööda väikelinnu rändama hakkav Eesti Koostöö Kogu näitus „Kodukoha kompass”.

Näitus tõukub eelmise suve alguses ilmunud Eesti inimarengu aruandest 2019/2020 “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud”, mille põhiteema on Eesti ruumiline areng ning selle mõju inimeste heaolule ja ühiskondlikele protsessidele.

Me kõik kasutame avalikku ruumi. See on liikumisruum ühest kohast teise, õuesolemise ruum, suhtlusruum. See, milline on meid ümbritsev elukeskkond, mõjutab meie käitumist. Meeldiv, turvaline ja atraktiivne ruum kasvatab inimeste aktiivsust, heaolu ja õnnelikkust. Vastupidine – kahandab.

 

Eesti Arhitektide Liidu „Hea avaliku ruumi” programmi toel on Eesti väikelinnadesse viimastel aastatel rajatud uut ja atraktiivset linnaruumi. Nüüd, mil väljakud valmis, on kohalikuna hea mõelda kuidas edasi. Väljakul on elu vaid siis, kui inimesed soovivad seal olla. Mis teeb ühest ruumist koha, kus inimesed tahavad aega veeta?

Näitus koosneb kaheksast teemast, mis aitab linnadel liikuda hea paiga loomise suunas. Lisaks on näitusega kaasas praktiline kompassketas (originaalis Place Standard. How Good Is Our Place). See on auhinnatud, vabavaraline metoodika, mis annab kohalikele lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumiteemaliste arutelude pidamiseks. Vaata eesti keelde kohandatud Kodukoha kompassi juhendit (see on välja prinditav)!

Näitusega seonduvalt pakume kohalikele eestvedajatele ja omavalitsusele ruumiteemaliste sündmuste korraldamiseks inspireerivaid loenguid ja töötubasid. Teemad on välja kasvanud inimarenguaruandest. Meie eesmärk on, et kogukondades algaksid või jätkuksid heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud, ruumieksperimendid, algatused. Soovime toetada teaduspõhise ruumiloome põhimõtete levimist kohalikul tasandil.

TUTVU- Kodukoha kompassi juhendit (see on välja prinditav)!

Näitus rändab aastaga ümber Eesti, peatudes kaheteistkümnes väikelinna keskraamatukogus. Raamatukogu on üks kõige demokraatlikum avalik ruum. Suurlinnastunud maailmas peetakse neid lausa vaktsiiniks epideemilise üksilduse ja vaimse tervise probleemide vastu. Näitusekohtade valiku kaudu juhime tähelepanu raamatukogude aina kasvavale sotsiaalsele rollile avalikus ruumis.

UUS! Valminud on näitust toetavad õpilehed noortele. Prindi siit 

Kodukoha kompass on hea võimalus klassiväliseks tegevuseks. Pakume koolidele  võimalust toetavate õpilehtede abil külastada näitust kohalikus raamatukogus.

Näituse abil saab mõelda ja arutada osalusdemokraatia, kodanikuühiskonna, kogukondade heaolu, kaasa rääkimise, hea linnaruum ja kodukandi teemadel. Õpilehed on loodud kahele vanuseastmele (põhikooli II aste ja põhikooli vanem ning gümnaasiumi aste) ja toetavad ka ühiskonnaõpetuse ainekava.

Soovime avada linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning kutsume kohalikke kogukondi väiksemate ja suuremate sekkumistega ise looma head elukeskkonda.

Kui sul tekkis huvi, täiendavaid küsimusi või ettepanekuid, kirjuta kairi@kogu.ee

Vaata, kus näitust näha saab.

NÄITUSE MEESKOND:

Kuraator: Kairi Tilga, Eesti Koostöö Kogu

Autorid/eksperdid: urbanistid Teele Pehk ja Elo Kiivet

Keeletoimetaja: Mari Klein

Kujundaja: Mae Kivilo, Tiib OÜ

Partnerid: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Toetaja: Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital

Tootja: Eesti Koostöö Kogu, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeb: MKoort