A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Rändnäitus „Kodukoha kompass“

Hea elukeskkond on igaühe õigus! Avalik ruum, kus me igapäevaselt viibime, mõjutab meid rohkem kui oskame arvata. Mis teeb ühest ruumist koha, kus inimesed soovivad olla, mis teeb ühest kohast (linnast, linnaosast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga?

2020. aasta varasügisel alustab läbi Eesti väikelinnade raamatukogude rändamist Eesti koostöö kogu näitus „Kodukoha kompass. Teekond õnnelikkust, tervist ja heaolu loova kodukohani“. Näitus tõukub uuest Eesti inimarengu aruandest “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud”, mille põhiteema on Eesti ruumiline areng ning selle mõju Eesti inimeste heaolule ja ühiskondlikele protsessidele. Aruanne käsitleb ruumi laialt, analüüsides Eesti asustusstruktuuri, loodusalasid, linnaruumi, sealhulgas linnadisaini ja meid ühendavat aruteluruumi. Ruumi, mis pälvib avalikku huvi ja pakub ühiskondlikku hüve.

Me kõik kasutame avalikku ruumi, sest iga kord, kui koduuksest välja astume, siseneme just sinna. See on liikumisruum, olemisruum , suhtlusruum (sh digitaalne), mis mõjutab meie tervist, õnne- ja kuuluvustunnet. Avalik ruum, kus me igapäevaselt viibime, mõjutab meid rohkem kui oskame arvata.

Ümbritsev keskkond kasvatab meie aktiivsust, heaolu ja õnnelikkust – või siis hoopis kahandab seda.

Eesti Arhitektide Liidu suurepärase „Hea avaliku ruumi” missiooniprogrammi toel rajati uut ja atraktiivset linnaruumi, aga algatati piir- ja kogukondades ka vajalikke arutelusid. Nüüd, mil väljak valmis, on kohalikuna hea mõelda kuidas edasi. Väljakul on elu vaid siis, kui seal on inimesed. Mis teeb ühest ruumist koha, kuhu inimesed soovivad koguneda, mis teeb ühest kohast (linnast, linnaosast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga?

Näitusega “Kodukoha kompass” kutsume väikelinnade elanikke ühiselt hindama oma linnaruumi kvaliteeti ja looma heaolu ning tervist soodustavat ruumi.

Näitus koosneb kaheksast teemast, mis aitab linnadel liikuda hea paiga loomise suunas. Lisaks on näitusega kaasas mänguline kompass-ketas (Originaalis Place Standard. How Good Is Our Place). Auhinnatud, vabavaraline metoodika, mis annab kohalikele lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumiteemaliste arutelude pidamiseks. Kas ma saan mugavalt liigelda jalgsi ja jalgrattaga; kas mul on kodulähedal võimalik regulaarselt külastada looduskeskkonda?; kas minu kodukoha avalik ruum on hoolitsetud ja ma tunnen ennast selles turvaliselt?; kas see koht on heaolu loov?; Mis on selle paiga tugevad, aga ka parandamist vajavad küljed? Tööriista kohandas näituse ja väiksemate linnade hindamise jaoks Eesti koostöö kogu.

Kui Sul tekkis huvi, täiendavaid küsimusi või ettepanekuid, kirjuta kairi@kogu.ee

NÄITUSE MEESKOND:

Kuraator: Kairi Tilga, Eesti Koostöö Kogu

Autorid/eksperdid: Teele Pehk, Elo Kiivet

Keeletoimetaja: Mari Klein

Kujundaja: Mae Kivilo, Tiib OÜ

Partnerid: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Toetaja: Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium

Tootja: Eesti Koostöö Kogu, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeb: MKoort