A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020

 

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ on järjekorras üheksas Eesti Koostöö Kogu poolt välja antav aruanne.

Aruande peatoimetaja on Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor ja kultuurigeograafia vanemteadur, prorektor Helen Sooväli-Sepping. Aruande koostamisesse on panustanud 39 teadlast Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Helsingi Ülikoolist ja Manchesteri Arhitektuuriülikoolist.

Eesti inimarengu aruande 2019/2020 põhiteema on Eesti ruumiline areng ja selle mõju Eesti inimeste heaolule ja ühiskondlikele protsessidele. Olukorras, kus 40% Eesti maaressursist on riigiomandis, 1% kuulub omavalitsusele ja 59% on eraomandis, on aktuaalne küsida: kuidas taasluua ja kasvatada Eesti ruumilist rikkust ja kvaliteeti demokraatlikult ja kogu ühiskonna huvides.

Aruanne käsitleb ruumi laialt, analüüsides Eesti asustusstruktuuri, loodusalasid, linnaruumi, sealhulgas linnadisaini ja meid ühendavat aruteluruumi. Ruum selle aruande katusterminina tähistab ühist ruumi, mis pälvib avalikku huvi ja pakub ühiskondlikku hüve.

Teema pakkus välja Koostöö Kogu nõukogu 2018. aastal.

UUDISED:

Eesti inimarengu aruannet 2019/2020 esitletakse Riigikogus 11. juunil 2020

Uue inimarengu aruande esitluse eel oli kultuurisaate “Plekktrumm” külaliseks Helen Sooväli-Sepping (04.05.2020)

Tartu Planeerimiskonverentsil rääkis Helen Sooväli- Sepping valmivast Eesti inimarenguaruandest (15.11.2019)

Tutvustame Eesti inimarengu aruande 2019/2020 toimetajaskonda (29.05.2018)

Avaliku ruumi ja demokraatia teemalist inimarengu aruannet hakkab peatoimetama Helen Sooväli-Sepping (4.04.2018)

Koostöö Kogu otsib avaliku ruumi ja demokraatia teemalisele inimarengu aruandele peatoimetajat ja sisu (1.02.2018)

 


Veeb: MKoort