A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Eesti inimarengu aruanne 2018/2019

Järgmine, 2019. aasta sügisel ilmuv inimarengu aruanne keskendub avaliku ruumi ja demokraatia vahelistele seostele. Aruanne avab neid teemasid piirideta ja hargmaise maailma kontekstis – loogilise jätkuna viimasele inimarengu aruandele “Eesti rändeajastul”.
Avaliku ruumi ja demokraatia teemalist aruannet peatoimetab Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor ja kultuurigeograafia vanemteadur Helen Sooväli-Sepping. Konkursi peatoimetaja leidmiseks ja aruande sisuloomeks korraldas Koostöö Kogu 2018. aasta alguses. Aruande katusteema seab ja peatoimetaja valib välja Koostöö Kogu nõukogu.

 

Uudised inimarengu aruande 2018-2019 koostamise kohta:

Tutvustame Eesti inimarengu aruande 2018/2019 toimetajaskonda (29.05.2018)

Avaliku ruumi ja demokraatia teemalist inimarengu aruannet hakkab peatoimetama Helen Sooväli-Sepping (4.04.2018)

Koostöö Kogu otsib avaliku ruumi ja demokraatia teemalisele inimarengu aruandele peatoimetajat ja sisu (1.02.2018)

 


Veeb: MKoort