SA Eesti Koostöö Kogu seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid, töötab koostöös valitsusväliste organisatsioonidega välja poliitikasoovitusi ning kodanikuühiskonda edasiviivaid algatusi; edendab kaasavat demokraatiat.

Veeb: MKoort