A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

 

 

SA Eesti Koostöö Kogu seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid, töötab koostöös valitsusväliste organisatsioonidega välja poliitikasoovitusi ning kodanikuühiskonda edasiviivaid algatusi; edendab kaasavat demokraatiat.

Veeb: MKoort