A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on kompetentsuskeskus, mis seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid. Koostöös partneritega töötab Koostöö Kogu välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, käivitab algatusi ning veab avalikku arutelu.

Veeb: MKoort