Fookusarutelu: vanemaealiste hõive tõstmine

18. aprill 2016 toimus Koostöö Kogus Pension 2050 esimene fookusarutelu vanemaealiste hõive tõstmisest. Fookusarutelul otsiti vastust küsimusele, kuidas tagada nüüd ja edaspidi, et inimesed oleksid tööturul kauem aktiivsed.

Loe edasi siit.

Fookusarutelu: isikliku vastutuse suurendamisest pensionivara kogumisel

20. mail toimus Pension 2050 teine fookusarutelu, mille eesmärgiks oli leida Eesti jaoks sobivaid võimalikke lahendusi isikliku vastutuse suurendamiseks pensionivara kogumisel.

Loe edasi siit.

Fookusarutelu: elukestva õppe arendamine

30. juunil 2016 toimus Eesti Koostöö Kogus Pension 2050 kolmas fookusarutelu elukestva õppe arendamisest. Fookusarutelul otsiti vastust küsimusele, kuidas tagada, et elukestvas õppes osalemine on ühtlaselt kõrge kõikide vanuserühmade puhul?

Loe edasi siit.

Valdkondlikud arutelud

Eesti Koostöö Kogus läbi viidud riigiorganisatsiooni ja riigi ressursikasutuse analüüsi (nimetatud ka riigipildi analüüs või riigi röntgen) käigus tekkis vajadus erinevate riigi tegevusvaldkondade ülesehitust, suurust, ülesandeid ning toimunud muutuseid põhjalikumalt uurida. Seetõttu korraldas Koostöö Kogu väiksemaid arutelusid valdkonna ekspertide osavõtul, et lisada selgitused kvantitatiivse analüüsi tulemustele ning leida parimaid õppetunde riigi tegevuse korraldamisel. Põhjalikumaks tutvumiseks valiti välja sotsiaalvaldkond, tervishoid ja haridusvaldkond.

Vabariigi Presidendi Mõttekoja üritused

Riigipidamise kava programmile andis olulise tõuke 22. novembril 2012 toimunud Vabariigi Presidendi Mõttekoja ja Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu ühine kärajapäev “Millist Eestit jõuame üleval pidada?”. Jätkuna arutati teemat “Eesti riigireform” Vabariigi Presidendi Mõttekoja koosolekul 9. aprillil 2013. Pärast Riigipidamise kava ettepanekute valmimist toimus 15. jaanuaril 2015 teine Vabariigi Presidendi Mõttekoja ja Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu ühine kärajapäev “Millist Eestit jõuame pidada?”.

Veeb: MKoort