A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Uus Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 hakkab valmis saama. Seekordse sotsiaalteadlaste poolt koostatud raporti põhiteema on Eesti ruumiline areng ja selle mõju inimeste heaolule ning ühiskondlikele protsessidele.

Esmaesitlus toimub Riigikogus, 11. juunil kell 10, kus peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping ja “Eesti aruteluruum” peatüki autor Indrek Ibrus avavad poliitikutele aruande põhisõnumeid. Sellele järgneb pressikonverents.

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust arengust. Eesti inimarengu aruanne on teadmuspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades. Aruande metoodika põhineb rahvusvahelisel standardil – inimarengu aruannetel (Human Development Reports), mida alates 1990. aastast annab välja ÜRO Arenguprogramm (UNDP). Võttes arvesse paljusid näitajaid, reastatakse igal aastal maailma riigid inimarengu indeksi alusel, mis aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates riikides.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.

Veeb: MKoort