A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee
+372 640 8717

Külli Taro kommenteerib ametnike võimaliku koondamise teemat.
Kuula Vikerraadio Uudis+ saadet siit.
Veeb: MKoort