Eesti inimarengu aruanne

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust arengust. Eesti inimarengu aruanne on teadmuspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades.

Aruande metoodika põhineb rahvusvahelisel standardil – inimarengu aruannetel (Human Development Reports), mida alates 1990. aastast annab välja ÜRO Arenguprogramm (UNDP). Võttes arvesse paljusid näitajaid, reastatakse igal aastal maailma riigid inimarengu indeksi alusel, mis aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates riikides.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.

Inimarengu aruande teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu.  EIA väljaandmist rahastab Koostöö Kogu oma eelarvest.

 

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud”

Koostöö Kogu nõukogu valis 2018. aastal inimarengu aruande peatoimetajaks Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professori ja kultuurigeograafia vanemteaduri Helen Sooväli-Seppingu. 2020. aasta suvel ilmuv aruanne käsitleb avaliku ruumi ja demokraatia seoseid, avades neid teemasid piirideta ja hargmaise maailma kontekstis.

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2019/2020 in English.

 

 

Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 “Eesti rändeajastul”

Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit Tammaru peatoimetatud ja 40 teadlase koostatud Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 „Eesti rändeajastul“ keskendub rändeajastu mõjudele Eesti rahvastikukasvule, hargmaisusele, ühiskonna sidususele, keelele ja kultuurile.

Inimarengu aruande põhisõnum on: ilma sisserändeta ei jää Eesti rahvaarv püsima. Seetõttu on Eestil vaja otsustada, kas tahame rännet meile kasulikult juhtida või üksnes reageerime isekujunevale sisserändele. Aruande autorite hinnangul vajab Eesti proaktiivset poliitikat, kuidas lahendada rahva arvu vähenemine, rändeküsimus ja lõimumisprobleem.

Aruande autorite sõnul on Eesti koos ülejäänud maailmaga astumas uude rändeajastusse, mida iseloomustab inimeste rände suurenemine ja rände olemuse muutumine.

Kolme ülikooli teadlaste koostöös valminud inimarengu aruande „Eesti rändeajastul“ toimetajate kollektiivi kuuluvad lisaks Tiit Tammarule (peatoimetaja) Raul Eamets (kaas-peatoimetaja), Kristina Kallas (kaas-peatoimetaja), Allan Puur (peatükk „Ränne ja rahvastikumuutused Eestis ning Euroopas“), Rein Ahas (peatükk „Väljapoole avatud Eesti: hargmaistumine“), Anu Realo (peatükk „Sisseränne ja lõimumine“), Anna Verschik (peatükk „Ränne, identiteedi- ja keelemuutused“) ja Marek Tamm (peatükk „Eesti kultuurimuutused avatud maailmas“).

Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2016/2017 in English.

 

EIA2015kaasEesti inimarengu aruanne 2014/2015 “Lõksudest välja?”

Eesti inimarengu aruanne 2014/2015 “Lõksudest välja?”, mis seekord keskendub 10 aasta eest Riigikogus vastu võetud pikaajalise arengustrateegia „Säästev Eesti 21“ rollile ja mõjule Eesti lähimineviku otsustes ja arengus. Aruanne otsib muu hulgas vastuseid küsimustele, kas kümnendi eest teadlaste poolt Eestile seatud sihid on õiged ja saavutatavad ka praegu, kas strateegia Säästev Eesti 21 on täitnud oma eesmärgi, ning kas ja kuidas tuleks seda strateegiat kümnendi võrra targematena rakendada.

EIA 2014/2015 „Lõksudest välja?“ peatoimetaja on Tallinna Ülikooli professor Raivo Vetik. Aruanne on jagatud viide peatükki: heaolu kasv, selle mõju ja perspektiivid (toimetaja Erik Terk), sotsiaalne sidusus (Ellu Saar), keskkond ja inimene (Mihkel Kangur), Eesti kultuuriruumi areng (Marju Lauristin), jätkusuutliku poliitika kujundamine (Georg Sootla).

Eesti inimarengu aruanne 2014/2015 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2014/2015 in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2012/2013 “Eesti maailmas”

Eesti inimarengu aruanne 2012/2013 “Eesti maailmas”, mis analüüsib Eesti asukohta maailma ja Euroopa autoriteetsetes uuringutes ning heidab pilgu rahvusvaheliste võrdluste metoodikale ja köögipoolele.

EIA 2012-2013 „Eesti maailmas“ on jagatud viide peatükki: inimareng (toimetaja Mati Heidmets), inimene ja ühiskond (Marju Lauristin), heaolu ja elukvaliteet (Anu Toots), majandus (Jüri Sepp), globaliseerumine ja poliitikamustrid (Erik Terk).

Eesti inimarengu aruanne 2012/2013 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2012/2013 in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 „Inimarengu Balti rajad: muutuste kaks aastakümmet.“

See inimarengu aruanne on eriline, keskendudes Eesti kahekümne taasiseseisvumisaasta saavutustele ning võrdluspildile meie naabritega Lätis ja Leedus, Läänemere ümbruses ning Euroopa Liidus.

Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2010/2011 in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2009

Eesti inimarengu aruanne 2009 (peatoimetaja Marju Lauristin, peatükkide toimetajad I Ain Aaviksoo, II Kaja Peterson, III Rivo Noorkõiv, IV Rein Vöörmann, V Veronika Kalmus, VII Erik Terk). Väljaannet illustreerisid konkursi „Eestis on hea!“ võidutööd.

Eesti inimarengu aruanne 2009 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2009 in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2008

Eesti inimarengu aruanne 2008 (peatoimetaja Marju Lauristin, peatükkide toimetajad: I Ene-Margit Tiit; II: Ain Aaviksoo; III: Dagmar Kutsar; IV: Triin Vihalemm, V: Veronika Kalmus, Margit Keller, Pille Pruulmann-Vengerfeldt; VI: Erik Terk; VII: Marju Lauristin, Erik Terk). Väljaannet illustreerisid loovtööde konkursi “Minu Eesti” võidutööd.

Eesti inimarengu aruanne 2008 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2008 in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2007

Eesti inimarengu aruanne 2007 (peatoimetaja Mati Heidmets, peatükkide toimetajad Raivo Vetik, Mati Heidmets, Marju Lauristin, Erik Terk). Väljaannet illustreerisid laste joonistusvõistluse “Minu Eesti” võidutööd. 18. septembril 2008 toimus Riigikogus EIA 2007 kui olulise tähtsusega riikliku küsimusega arutelu.

Eesti inimarengu aruanne 2007 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2007 in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2006 

Eesti inimarengu aruanne 2006 (peatoimetaja Mati Heidmets, peatükkide toimetajad Raivo Vetik, Juhan Kivirähk, Erik Terk, Mati Heidmets). Väljaannet illustreerisid fotokonkursi “Minu Eesti 2006” võidufotod.

Eesti inimarengu aruanne 2006 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2009 in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2003

Eesti inimarengu aruanne 2003 „Inimarengu trendid ja ühiskondliku kokkuleppe vajadus“ (peatoimetaja Raivo Vetik, projektijuht Georg Roslawski). Väljaannet illustreerisid Alice Kaski maalikunst.

Eesti inimarenguaruanne2003 eesti- ja inglise keeles.

 

 

Eesti inimarengu aruanne 2002

Eesti inimarengu aruanne 2002 „Inimarengu trendid ja poliitika kujundamine“ (peatoimetaja Raivo Vetik, projektijuht Georg Roslawski). Esi-ja tagakaanel Tiit Pääsukese maalikunst.

Eesti inimarengu aruanne 2002 eesti- ja inglise keeles.

 

 

Eesti inimarengu aruanne 2001

Eesti inimarengu aruanne 2001 (peatoimetaja Raivo Vetik).

Eesti inimarengu aruanne 2001 eesti keeles.

 

 

 

Eesti inimarengu aruanne 2000

Eesti inimarengu aruanne 2000 (peatoimetaja Raivo Vetik, toimetuse kolleegium: Georg Poslawski, Indrek Tart, Robert Juhkam).

Eesti inimarengu aruanne 2000 eesti keeles.

 

 

 

Eesti inimarengu aruanne 1999

Eesti inimarengu aruanne 1999 (peatoimetaja Raivo Vetik).

Eesi inimarengu aruanne 1999 eesti keeles.

 

 

 

Eesti inimarengu aruanne 1998

Eesti inimarengu aruanne 1998 (peatoimetaja Erik Terk, toimetajad: Mati Heidmets, Krista Loogma, Tiia Raudma, Katrin Toomel, Linnar Viik)

Eesti inimarengu aruanne 1998 eesti keeles.

 

 

Eesti inimarengu aruanne 1997

Eesti inimarengu aruanne 1997 toimetajad: Priit Järve, Katrin Toomel, Linnar Viik.

 

Eesti inimarengu aruanne 1997 eesti keeles.

 

 

 

Eesti inimarengu aruanne 1996

Eesti inimarengu aruanne 1996 toimetajad: Priit Järve, Katrin Toomel, Linnar Viik.

 

Eesti inimarengu aruanne 1996 eesti keeles.

 

 

 

 

Eesti inimarengu aruanne 1995

Eesti inimarengu aruanne 1995 toimetajad: Priit Järve, Krista Loogma, Erik Terk, Katrin Toomel.

 

Eesti inimarengu aruanne 1995 eesti keeles.

 

 

Aastatel 1995-2003 andis Eesti inimarengu aruannet välja Tallinna Ülikool.

Veeb: MKoort