Rahvaalgatusveeb

  • Toimiv digikanal kodaniku ja Riigikogu vahel.

Nelja aastaga on rahvaalgatusveebist saanud hästi toimiv digitaalne otsesuhtluskanal kodaniku ja riigikogu vahel. Koostöö kogu on loonud digitaristu, mis võimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust (kollektiivsete pöördumiste õigusega täiendati 2014. aastal Riigikogu kodukorda reguleerivat ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadust), muudab poliitilised otsustusprotsessid ja ka Riigikogu töö läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks.

  • E-demokraatia edulugu Eestis.

Rahvaalgatus.ee on maailmas üsna unikaalne kodaniku ja seadusandja vaheline digisuhtluskanal. Eriliseks muudab selle seadusliku aluse ja e-identiteedi nutikas kombinatsioon, mida mujal seni kasutusel pole.  OECD poolt on seda esile tõstetud kui avaliku sektori innovatsiooni head praktikat.  Rahvaalgatusveeb on Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) varasemate tegevuskavade üks lipuprojekte.

  • Algatused kohalikule omavalitusele

2020. aasta augustist on Eesti Koostöö Kogu kohalik.rahvaalgatus.ee lehel võimalik algatada arutelusid ning teha kollektiivseid pöördumisi kohalikele omavalitsustele. Tegemist on seaduses ettenähtud kodanikuõigusega, mille lihtsal kujul rakendamise võimalus julgustab valla- ja linnaelanikke aktiivsemalt osalema oma kodukohta puudutavas diskussioonis ning otsustamisprotsessides.
Seaduse järgi saavad kohalikud esitada valla-või linnavolikogule pöördumise, millele on allkirja andnud vähemalt 1% omavalitsuse elanikest.

 

 

UUEMAD UUDISED:

08.02.2021 Triin Soo: kokkuvõttev refleksioon praktikaperioodist Eesti Koostöö Kogus

08.02.2021 Koolide kaasava eelarve projekt sai avapaugu töötoa ja esmase ideekorjega

08.02.2021 Rahvaalgatus.ee 5. sünnipäeva tähistab Hea Kodaniku klubi arutelu

12.01.2021 Rahvaalgatus.ee 2020. aasta statistika: inimestel on selge soov oma hääl kuuldavaks teha ka valimistevahelisel ajal

16.11.2020 Eesti Koostöö Kogu kutsub annetamistalgutel panustama osalusdemokraatia edendamisse

09.11.2020 Erakordne allkirjastajate hulk on elavdanud uute algatuste loomist

27.10.2020 Kuku raadio intervjuu: Kadri Org-Lilleväli rahvaalgatusveebist suure allkirjatulva valguses

26.10.2020 Rahvaalgatusveebis ületati 100 000 digiallkirja künnis

12.10.2020 Kevade lõpust tänaseni on Rahvaalgatusveebis antud ligi 14 400 allkirja

15.09.2020 Rahvaalgatusveebis luuakse koolidele kaasava eelarvestamise võimalus

26.08.2020 Kuku raadio intervjuu: Maarja-Leena Saar – rahvaalgatusveebi abil on nüüd võimalik kaasa rääkida ka kohaliku elu küsimustes

26.08.2020 Rahvaalgatusveebi abil on võimalik nüüd kaasa rääkida ka kohaliku elu küsimustes

 

Mul on idee. Mis edasi?

Rahvaalgatus.ee võimaldab:

  1. probleemi tõstatada või ettepaneku teha
  2. selle üle arutlejaid juurde kutsuda
  3. arutelu tulemusel ühisloomes pöördumine koostada
  4. valmis pöördumisele digiallkirju koguda
  5. saata pöördumine paari klikiga Riigikogule
  6. jälgida, mis pöördumisest saab.

Toetusallkirja saab anda vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik. Veebikeskkonnas saab ettepanekuid esitada ja arutelusid pidada eesti, vene ja inglise keeles, kuid Riigikogule peab pöördumise esitama riigikeeles. Rahvaalgatus.ee kasutamine on kõigile tasuta.

Kollektiivsete pöördumiste õigust ja menetlusprotsessi selgitame täpsemalt selles [EST], [ENG], [RUS] materjalis. Failid on trükikvaliteediga ning kutsume lahkelt seda infot oma organisatsioonis jagama.

Võrreldes olemasolevate veebikeskkondadega (nagu osale.ee, petitsioon.ee) võimaldab rahvaalgatus.ee arutlevale demokraatiale kohaselt argumenteerida, ühiselt algatuse teksti koostada ja valmisalgatusele digiallkirju koguda. Koostöö Kogu seirab rahvaalgatus.ee sisulist kvaliteeti lähtudes platvormi kasutamise heast tavast.

Rahvaalgatusveeb ja E-demokraatia

Rahvaalgatusveeb on mainitud kui oluline verstapost Eesti e-demokraatia loos 2016. aasta kevadel E-riigi Akadeemia koostatud käsiraamatus “e-Governance in Practice”. Rahvaalgatusveebi ja selle “ristiema” Rahvakogu protsessi tuuakse rahvusvahelistes raportites ja kajastustes hea näitena digidemokraatiast: näiteks üleilmse innovatsioonifondi Nesta raportis “Digital Democracyja UNESCO Courier ajakirjas (kevad 2017) Mari Roonemaa kirjutatud artiklis “Global lessons from Estonia’s tech-savvy government”.

Kodanikuõigused ja osalusvõimalused

Alates 2016. aasta sügisest tegeleme aktiivselt kodanike teavitamisega laiemalt kodanikuõigustest, sh kollektiivsete pöördumiste õigustest. Läheneme kolmele sihtrühmale: üle 16aastased noored, venekeelsed elanikud ja digivõimekad eakad. Lisaks katusorganisatsioonide ja esindusvõrgustiku kaudu kolme sihtrühma teavitamisele ja nõustamisele teeme laiemat kampaaniat rahvaalgatusveebi olemasolust. Seda tööd teeme koos Riigikogu Kantselei ja teiste strateegiliste parneritega, nagu e-Riigi Akadeemia, vabaühenduste liit EMSL, Riigikantselei.

Teavitustegevusi aitas 2016-2017 kaasrahastada siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kuidas rahvaalgatusveeb tekkis?

Loogilise jätkuna 2013. aastal toimunud Rahvakogu protsessi kureerimisele pani Koostöö Kogu 2016. aastal üles rahvaalgatusveebi, et võimaldada Riigikogule kollektiivseid pöördumisi koostada ja esitada. Rahvakogu üheks otseseks tulemiks oli 2014. aasta kevadel seadustatud kollektiivsete pöördumiste esitamine Riigikogule. Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse kohaselt peab parlament menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist. Alates 2014. aastast on Riigikogule esitatud üle 30 kollektiivse pöördumise, neist kaks on saanud seaduseks ning mitmel muul juhul on probleem lahendatud muul viisil.

Kollektiivsete pöördumiste koostamiseks ja parlamendile esitamiseks mõeldud veebikeskkond oli riikliku prioriteedina kirjas avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas 2014-2016 (tegevus 2.6), vastutajaks SA Eesti Koostöö Kogu. Töö veebiplatvormi ülesseadmise nimel algaski 2014. aasta teises pooles, mil Koostöö Kogu tellis veebikeskkonna (töönimega Rahvakogu 2.0) ülesseadmise lähteülesande strateegilise disaini firmalt Pulse. Lähteülesanne valmis 2015. aasta alguses (lae pdf-fail) ning nägi ette uue veebikeskkonna ehitamise Teeme Ära sihtasutuse poolt loodud kogukondliku otsustamise vabavarale CitizenOS. Sel viisil sai veebiplatvormi ülesseadmise kulusid oluliselt kokku hoitud. Tehnilised tööd tellis Koostöö Kogu Vatson Digitalilt, platvormi disaini Mantral OÜ-lt. Märtsis 2016 beetaversioonis avalikustatud rahvaalgatus.ee koges tehnilisi tõrkeid, mille lahendamiseks oli vaja kiiret reageerimist – ülehõivatud IT-turult pakkus hädaabitöödeks oma teenust Prismatik Ltd. Juulikuust 2016 töötasid rahvaalgatus.ee põhifunktsioonid ning beetaversioonile kohaselt jätkub platvormi igapäevane parendamine vastavalt kasutajate tagasisidele.

Novembris 2015 korraldas Koostöö Kogu koos Riigikogu Kantseleiga uuele veebiplatvormile avaliku nimekonkursi. Konkursile esitati  ligi 40 nimevarianti, mille seast valisid Rahvakogu algatajad, Riigikogu ja Koostöö Kogu esindajad uue platvormi nimeks rahvaalgatus.ee.

Rahvaalgatusveebi ülespaneku eest maksis Koostöö Kogu oma riigieelarvelisest eelarvest ligikaudu 25 000 eurot. Platvormi igapäevasele  haldusele, pidevale edasiarendamisele, kasutajate nõustamisele ja teavitustöö tegemisele läheb ligikaudu 30 000 eurot aastas.

Rahvaalgatusveebi ülespaneku ajal osales Koostöö Kogu Läti ja Soome kogemusi e-petitsioonide esitamisel ja menetlemisel käsitlevas koostööprojektis “e-Democracy in Action”. Projekti tulemusel valmis jaanuaris 2016 kogumik e-demokraatia tööriistadest, kodanikualgatuslikest tehnoloogiatest ja kogemustest Soomest, Lätist ja Leedust – loe raportit “E-democracy in Action”.

 

Veeb: MKoort