A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee
+372 640 8717

 

 

Valeuudiste kasvav hulk on tänases maailmas väga suureks ning oluliseks väljakutseks. Selle negatiivsel mõjul pole piire ja mõjutab seetõttu ka kõiki Euroopa Liiduga seotud teemasid. Üks asi on selge – valeuudiste vastu võitlemisel on tarkadel ning aktiivsetel kodanikel väga oluline roll!

Koostöö Kogu korraldab SmartED projekti raames kaks töötuba, millest esimene on suunatud valimisealiste noortega töötavatele organisatsioonidele. Üritus toimub 4.aprillil Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

Töötoa vältel saavad osalejad rohkem teada valeuudiste mõjust kodanikuaktiivsusele nii riiklikul kui Euroopa tasandil, ning lisaks võetakse rakendusse erinevad e-demokraatial põhinevad tööriistad, et valeuudiste seas paremini orienteeruda!

Sündmust juhib Postimehe uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa.
Täpne ajakava saadetakse kõikidele osalejatele hiljemalt nädal enne sündmuse toimumist!

Üritus on tasuta!

Kohtade arv on piiratud!


Rohkem informatsiooni:
Sille Sepp /
sille.sepp@hotmail.com / +37253543729
Maarja-Leena Saar /
maarja-leena@rahvaalgatus.ee

Smart ED projekt
SmartED projekti kaudu on ühendanud jõud üheksa aktiivset kodanikuorganisatsiooni üle Euroopa, eesmärgiga tõsta noorte ja noortega tegelevate organisatsioonide teadlikkust valeuudiste mõju kohta kodanikuaktiivsusele nii riiklikul kui Euroopa tasandil, ning anda edasi praktilisi oskusi e-demokraatia tööriistade kasutamisest.

Veeb: MKoort