Aadress: Tõnismägi 3a-7
Email: info[at]kogu.ee
Telefon: +372 640 8717

Pension 2050

Programmi eesmärk

Eesti Koostöö Kogu Harta 2014 kohaselt on koostöö kogu üheks tegevussuunaks sisulise sotsiaalpartnerluse loomine. Eesti Koostöö Kogu nõukogu hinnangul tuleb meediakajastusesmajoones keskenduda pensionisüsteemi kaasajastamisele, mistõttu aastate 2016-2017 peamine tegevus on uue pensionisüsteemi ehk Pension 2050 visiooni kujundamine ja selle pealt ühiskondliku arutelu loomine.

Visiooni Pension 2050 lähtekohad

Visiooni loomise tõukeks on seni valdavalt sotsiaalkindlustussüsteemi finantsilise jätkusuutlikkuse tagamisele keskendunud arutelude ja otsuste ebapiisavus tagamaks edaspidi kõigile täisväärtuslik vanaduspõlv. Olukorras, kus ametlik vanaduspensioniiga küll pidevalt kasvab (aastaks 2025 65 eluaastani), kuid tegelik esmane pensioni saamise iga pole veel üle 60 aasta tõusnud, on peamine küsimus selles, kuidas inimesed saaksid ja tahaksid töötada kuni vanaduspensioni eani ja tegelikult veelgi kauem.

Pension 2050 visiooni kujundamisel lähtume seega järgmistest asjaoludest

  • Rahvastik vananeb;
  • Praegune pensionisüsteem pole seetõttu jätkusuutlik;
  • Lisaraha pensionisüsteemi saab tulla ainult teiste valdkondade arvelt;
  • Isiklik vastutus peab suurenema;
  • 21. sajandi töö(tamise) seos vanaduspõlvega eeldab seni kasutamata lahendusi.
  • Neile, kes on teeninud välja õiguse saada pensioni, tuleb see hoolimata edaspidistest muutustest süsteemis ka tagada.

Peamised tegevused

Pension 2050 visiooni loomiseks korraldatakse 2016. aasta esimesel poolel mitmeid seminare leidmaks uusi ja võimalusel mujal maailmas kasutatud võimalusi tulevase pensioniea kujundamiseks. Seminarid puudutavad vanemaealiste hõive tõstmise ja vaesuse vältimise teemasid, aga ka võimalusi isikliku vastutuse suurendamiseks. Aasta teisel poolel on kavas korjatud ideid avalikkuses ja võtmeringkondadega testida ning 2017. aasta alguses esitab Koostöö Kogu visiooni 2050. aasta pensionisüsteemist ja uuest eakusest.

Samal ajal toetab Eesti Koostöö Kogu ka Vabariigi Valitsust pensionisüsteemi seadusandlike muudatuste ettevalmistamisel, sest need on tuleviku pensionipõlve kujundamise eelduseks.

 

pension2060_arvamusfestival_voldik_1 pension2060_arvamusfestival_voldik_2