A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Riigikogu on valitud. Nüüd tuleb kokku saada valitsus. Koalitsiooni loomise valust ja võlust räägivad staažikas poliitik Riigikogu esimees Eiki Nestor ja staažikas ajakirjanik Janek Luts.

(Ülle Madise.)

Veeb: MKoort