A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee
+372 640 8717

Uue eakuse rahvakogu ettepanekule reformida pensioni teise samba väljamaksed, avaldas oma allkirjaga toetust üle 2300 inimese. 16. jaanuaril arutati kõnealust kollektiivset pöördumist parlamendi rahandus- ja sotsiaalministeeriumi ühisistungil. Idee ise aga pakub välja muuta pensionisüsteemi II samba väljamaksete süsteemi. Vaata istungi kokkuvõtet TV3 uudiste vahendusel SIIT!

Veeb: MKoort