A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Kus näitust näha saab?

Näitus on pühendatud Eesti väikelinnadele ja raamatukogudele.

Oleme võtnud eesmärgiks rännata ühe aasta jooksul läbi kaheteistkümne Eesti väikelinna. Mitmed nendest said EV100 ja Eesti Arhitektide Liidu “Hea avaliku ruumi” programmi toel endale uued keskväljakud. Seega on inimsõbraliku, atraktiivse, turvalise avaliku ruumi arutelud mitmel pool Eesti omavalitsustes käima lükatud. Meie näitus pakub võimaluse heaolu loova ja kohalike huve soosiva ruumi teemadel edasi mõelda. Tugevdada koostöösilda omavalitsuse ja kohalike inimeste vahel.

Näituste peatuspaik igas linnas on kohalik keskraamatukogu. Vaata, miks on raamatukogud avalikule ruumile ja demokraatiale olulised.

Näitus rändab:

  1. AUGUST- SEPTEMBER 2020: PAIDE. Järvamaa Keskraamatukogu
  2. OKTOOBER 2020: RAKVERE. Lääne-Virumma Keskraamatukogu
  3. NOVEMBER 2020: Narva. Narva Keskraamatukogu
  4. DETSEMBER 2020:

2021. aasta liikumisplaan täpsustub sügisel.

VAATA, MIS LINNADESSE OLEME PLAANINUD MINNA!
Tahaksid näitust ka oma kodukohta, aga see pole nimekirjas?

Kirjuta onma plaanidest ja soovidest kairi@kogu.ee

Veeb: MKoort