A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Raamatukogu ja avalik ruum

Raamatukogu. Kõige demokraatlikum avalik ruum!

Raamatukogu tähtsust ja rolli tänapäevases ja ka homses maailmas on raske üle hinnata. See on üks kõige demokraatlikumaid avalikke ruume. Turvaline ja ligipääsetav paik igaühele olenemata sissetulekust, haridusest, maailmavaatest või vanusest. Info kättesaamise ja enesetäienduse koht, kogukonna kohtumispaik. Ligipääs teadmistele ja teabele pakub inimesele enesetäiendusvõimalust ja rahulolutunnet. Raamatukogude vaimne (ja vaikne) kommertsivaba õhustik aitab rahuneda, süveneda, õppida ja avastada. Seega loob raamatukogu lugejale vaimse heaolu tunnet, võimaldab olemiseruumi ja vähendab sotsiaalset üksildust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeb: MKoort