Raamatukogu ja avalik ruum

Raamatukogu on üks kõige demokraatlikum avalik ruum. Suurlinnastunud maailmas peetakse neid lausa vaktsiiniks epideemilise üksilduse ja vaimse tervise kriisi vastu. Soovime näitusekohtade valiku kaudu juhtida tähelepanu raamatukogude aina kasvavale sotsiaalsele rollile.

 

 

 

 

 

Raamatukogu on tähtis osa sotsiaalsest taristust (füüsilised kohad, kus inimesed saavad koguneda, sotsialiseeruda, olla). See on turvaline ja ligipääsetav paik igaühele olenemata sissetulekust, haridusest, maailmavaatest või vanusest. Info kättesaamise, meediahariduse ja enesetäienduse koht, kogukonna kohtumispaik. Ligipääs teadmistele ja teabele pakub inimesele enesetäiendusvõimalust ja rahulolutunnet. Raamatukogude vaimne (ja vaikne) kommertsivaba õhustik aitab rahuneda, süveneda, õppida ja avastada.

Meediakajastus:
11.12.2020 Postimees. Kairi Tilga: demokraatia vajab raamatukogusid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeb: MKoort