Eesti Koostöö Kogu kuulutas välja konkursi 2023. aastal ilmuva inimarengu aruande peatoimetaja leidmiseks – järgmine aruanne keskendub vaimsele tervisele ning püüab vastata küsimusele, mis loob vaimset heaolu ja õnnelikkust ning kuidas see mõjutab ühiskonna arengut. 

Koostöö Kogu juht Kairi Tilga märkis, et vaimse tervise teema arenes välja käesoleva aasta suvel ilmunud inimarengu aruandest „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“, milles uuriti Eesti ruumilist arengut ja selle mõju inimeste heaolule ning ühiskondlikele protsessidele. “Peatoimetaja professor Helen Sooväli-Sepping tõi riigikogu ees peetud kõnes välja, et ühiskonna arengus edasiminek saab peamiselt tulla rahva tervise paranemise kaudu,“ rääkis Tilga.

Kui ÜRO inimarengu indeksi järgi asub Eesti maailmas kõrgel 30. kohal, siis heaolu ja õnnelikkust seirava rahvusvahelise ÜRO õnneindeksi järgi oleme alles 51. kohal.

„Vaimne tervis ja heaolu on komplekssed nähtused, mille siirded on ühiskonna toimimises laiemalt: kuidas me suhtleme, töötame, õpime, riigielus osaleme, koostööd teeme, kriisidega hakkama saame, tehnoloogiat kasutame, uuendusi loome; kuni selleni välja, kus ja kuidas elame. Inimeste vaimne heaolu ja tervis on valdkondadeülene küsimus, mis mõjutab ühiskonna toimimist sügavalt ja pikaaegselt,“ lisas Tilga.

Ideekorjetes on sõnastatud mitmed vaimse tervisega seotud teemad, kuid nimekiri ei ole lõplik ega siduv. Peatoimetaja kujundab ja esitab enda kontseptsiooni, mis hõlmab teemasid nagu õnnelikkuse ja heaolu mõtestamine; digitaalse ja tehnoloogiakeskse elu mõju vaimsele tervisele; suurandmed ja heaolu; vaimne tervis ja töövõime; vaimse tervise probleemid ja selle hoidmise võimalused töökohtadel; vaimse tervise kirjaoskuse arendamise võimalused; koolirõõmu suurendamise võimalused; üksildus nii noorte kui vanade seas; kogukondlikkuse roll vaimse tervise probleemide ennetamisel ja leevendamisel; koroonakriisi mõju vaimsele tervisele; ehitatud ruumi mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele, järeldused linnaplaneerimisse; füüsilise ja vaimse tervise vahelised seosed ja nii edasi.

Peatoimetajal peab olema doktorikraad ja publikatsioonide toimetamise kogemus. Inimarengu aruande peatoimetaja ülesanne on panna kokku Eesti ülikooli teadlastest koosneva autorite meeskonna.

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe-kolme aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestikku ja kirjeldusi Eesti sotsiaal-majanduslikust arengust.

Tutvu kandideerimise tingimustega.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.

Lisainfo:
Kairi Tilga
kairi@kogu.ee
tel. 5036620

 

Veeb: MKoort