Näituse uudised ja meediakajastus

Kodukoha kompassi kaheksas peatuslinn on Kärdla!

Kärdla Kultuurikeskuses avatakse 10. augustil kell 15 rändnäitus „Kodukoha kompass“.          SA Eesti Koostöö Kogu poolt kureeritav näitus avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning ärgitab kohalikke neil teemadel kaasa rääkima. Kompass-kettale kogutav...

Mida arvasid raplakad oma linnaruumist?

Eesti Koostöö Kogu rändnäitus „Kodukoha kompass“ peatus Rapla Keskraamatukogus 11. maist 7. juunini 2021. Näituse raames koguti kompass-kettale kohalike tagasisidet kaheksale head avalikku ruumi puudutavale küsimusele. Raplalaste hinnang oma linnaruumile resoneerub...

Virumaa Teataja: Rakvere kesklinna tuleb lilleniit

Rakvere kesklinnatsooni rajatakse esimene niiduala, mis loob elurikkust senistele Tuleviku tänava sõiduradade vahel olnud haljasaladele. Aastaid on neil platsidel niidetud muru, kuid tänavu toimetatakse teisiti. Ettevalmistustööd tulevase niidu rajamiseks algasid...

Veeb: MKoort