A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Näituse eesmärk

Näitusega “Kodukoha kompass” kutsume Eesti väikelinnade elanikke ühiselt hindama oma linnaruumi kvaliteeti ja looma heaolu ning tervist soodustavat ruumi.

Õnnelikkust suurendavad ainulaadsed kogemused mingis kohas, meeldivad paigad, kaunis elukeskkond, ühisele tegutsemisele meelitavad avalikud hooned, rahulikkus ja enda omana tunnetatud kohad. Võrdne ligipääs neile kõigile on õnneliku ühiskonna eeldus. Mis veel teeb inimesi õnnelikuks? Kui nad saavad elukeskkonda ise kujundada, muuta, parendada.

Paigad, kus omavalitsus ja kogukond kujundavad kohalikku elu koostöös, tekitavad tugevamat omanikutunnet ja kollektiivset hoolimist.

Kutsume kogukondasid kaasa mõtlema ümbritsevale ruumile, millesse saab ise panustada või millele tähelepanu osutada; ja sellele, kuidas oma kodukohas hea avaliku ruumi loomise teemadega edasi tegeleda.

Näitus aitab:

  • süsteemselt mõelda kohale, kus me elame (linn, linnaosa, tänav, küla, piirkond jm) või ka uuele kavandatavale piirkonnale;
  • Soodustada avaliku ruumi teemalisi kohalikke sündmusi, arutelusid, töötubasid, ruumieksperimente jms. Vaata ka inspireerivate loengute nimekirja.
  • tugevdada kogukonda ja kohalikku demokraatiat;
  • luua tervist ja heaolu suurendavat kodukohta

Kellele see näitus mõeldud on?

  • kohalikule, kes soovib oma kodukandi arengutes osaleda;
  • kohaliku elukeskkonna eest vastutavale omavalitsusele, arendajatele, ruumiplaneerijatele;
  • kohaliku elu eestvedajatele, huvikaitseorganisatsioonidele, asumiseltsidele jt

 

KONTAKT:

Kui Sul tekkis lisaküsimusi, kirjuta kairi@kogu.ee

 

 

 

 

Veeb: MKoort