Eesti Koostöö Kogu rändnäitus „Kodukoha kompass“ peatus Rapla Keskraamatukogus 11. maist 7. juunini 2021. Näituse raames koguti kompass-kettale kohalike tagasisidet kaheksale head avalikku ruumi puudutavale küsimusele.

Raplalaste hinnang oma linnaruumile resoneerub varasemalt näituse raames väikelinnades saadud kohalike tagasisidega. Kõrgeima hinnangu andsid raplakad lihtsasti ligipääsetavale looduskeskkonnale ja rohelisele, puhta õhuga linnaruumile. Kõrgelt hinnati ka hoolitsetud ja valgustatud linnaruumi olemasolu, mis loob turvalist elukeskkonda.
Keskpäraselt hinnati rattaga ja jalgsi liikumise võimalusi, paiga identiteeti ning soodsat kogukondlikku kliimat.

Kõige kehvema tagasiside sai aga ootuspäraselt nüüdisaegsete eluruumide puudus. See tähendab, et pole piisavalt nõudlusele vastavaid eritüüpi atraktiivseid elupindasid ja see võib olla oluline paiga arengu pidur. Samuti nagu kõikjal varasemates näitusepaikades, andsid ka raplakad kehva hinnangu võimalusele osaleda kaasavas valitsemises ehk ise paiga arengut puudutavates otsustes kaasa rääkida. Keskmisest pisut madalama hinnangu sai ka vaba aja veetmiseks mõeldud avalike kohtade kvaliteet ja atraktiivsus.

Näituse üks eesmärke on võimestada inimesi märkama ruumi enda ümber ja enda vajadusi selles.
„Kodukoha kompass“ rändab aastaga ümber Eesti, peatudes 12 väikelinna keskraamatukogus. Näitus on seni toimunud Paides, Rakveres, Narvas, Põlvas, Võrus, Raplas.

 

Veeb: MKoort