Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis vaimse tervise ja heaolu teemalise Eesti inimarengu aruande (EIA) peatoimetajaks Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professori Merike Sisaski.

Merike Sisask. Foto: Piret Räni

Eesti Koostöö Kogu nõukogu seadis 2023. aastal ilmuva ja järjekorras juba 19. EIA fookusteemaks vaimse tervise ja heaolu. Aruande eesmärk on koondada kokku parimad teadmised, et vastata küsimusele, mis loob vaimset heaolu ja õnnelikkust ning kuidas see mõjutab ühiskonna arengut.

Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimehe Kaie Karnioli sõnul vajab järjest olulisemaks muutunud vaimse tervise teema Eesti parimate teadlaste põhjalikku analüüsi ja selgelt esitatud andmeid, et poliitikakujundajad saaksid teha teadmistepõhiseid otsuseid.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ning Eesti demograafia keskuse vanemteadur Merike Sisask on värskelt riikliku teaduspreemia ning Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud teadlane. „Oleme väga rahul, et vaimse tervise teemalise EIA koostamist hakkab juhtima parim teadlane võimalikest,“ tõdeb Karniol.

EIA2023 peatoimetaja Merike Sisaski sõnul sõltub inimese tervis 50% ulatuses eluviisist, 20% keskkonnast, 20% pärilikkusest ja 10% arstiabist. Vaimse tervise teemaline EIA keskendub just sellele 70%-le, mis on seotud keskkonnaga, nii füüsilise, digitaalse kui ka sotsiaalse.

„Aruande fookus on kahel küsimusel: esiteks, mida saab teha ennetavalt, et inimese vaimne tervis oleks hea ning teiseks, mis vajab arendamist, et vaimset tervist hoida,” rääkis Sisask.

„Igal otsusel, mis riigis tehakse, peaks olema juures silt, mida see toob kaasa inimeste vaimsele tervisele. Inimeste vaimne toimetulek mõjutab ühiskonna toimimist laiemalt. Selleks, et otsustajad saaksid teaduspõhise vaate selle teema valdkondadeülesest ulatusest ja mõjust, hakkavad mitukümmend teadlast ja eksperti inimarengu aruande koostamise nimel tööle. EIA eesmärk on parimate andmete ja teadmiste põhjal luua süsteemne suur pilt, pakkuda tulevikuvaadet ja tõsta esile otsustuskohad koos soovitustega,“ lisas Sisask.

Vaimse tervise teemaline inimarengu aruanne ilmub 2023. aasta alguses.

Eesti inimarengu aruanne on iga 2-3 aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestikku ja kirjeldusi Eesti sotsiaal-majanduslikust arengust.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.

 

Lisainfo:
Kairi Tilga
Koostöö Kogu juht
503 6620
kairi@kogu.ee

Veeb: MKoort