A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Millised suunised annab inimarenguaruanne ühiskonna sidususele vaadates läbi hariduse küsimuse? Kas ja kuidas peaks lõimumist arvestades õpetama eesti keelt? Stuudios oli TÜ Narva kolledži direktor Kristina Kallas, kes on üks aruande peatoimetajatest.

 

Vaata saadet järgi siit: http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/807d71b1-c0d0-4fe8-b955-3bcfcddb8008/tana-avalikustatakse-varske-inimarenguaruanne-20162017–eesti-randeajastul

Veeb: MKoort