A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee
+372 640 8717

Millised suunised annab inimarenguaruanne ühiskonna sidususele vaadates läbi hariduse küsimuse? Kas ja kuidas peaks lõimumist arvestades õpetama eesti keelt? Stuudios oli TÜ Narva kolledži direktor Kristina Kallas, kes on üks aruande peatoimetajatest.

 

Vaata saadet järgi siit: http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/807d71b1-c0d0-4fe8-b955-3bcfcddb8008/tana-avalikustatakse-varske-inimarenguaruanne-20162017–eesti-randeajastul

Veeb: MKoort