Koostöövõrgustik

Mis on koostöövõrgustik?

Liikmed kutsuti omal ajal kokku, et tekitada Eesti kestva arengu (rahva tervis, haridus, sotsiaalne turvalisus, regionaalne areng) tegutsejatest valitsusväline võrgustik ning edendada organisatsioonide vahelist koostööd.

Eesti Koostöö Kogu tegevuse programmiliseks alusdokumendiks on koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide poolt iga kolme aasta järel vastu võetud strateegia ehk harta, mis sõnastab valdkonnad ja teemad, mille seire ja analüüsiga tuleb Koostöö Kogul tegeleda.

Täna kuulub võrgustikku 78 väga erinevat organisatsiooni.

Kui sul on võrgustiku kohta küsimusi või täpsustusi, kirjuta info@kogu.ee

LIIKMED:

HARIDUS/ TEADUS/ ELUKESTEV ÕPE

 1. Tartu Ülikool
 2. Tallinna Tehnikaülikool
 3. Tallinna Ülikool
 4. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 5. Eesti Kunstiakadeemia
 6. Eesti Maaülikool
 7. Eesti Mereakadeemia
 8. Eesti Lennuakadeemia
 9. Sisekaitseakadeemia
 10. Tallinna Tehnikakõrgkool
 11. Tartu Kõrgem Kunstikool
 12. Eesti Õpilasesinduste Liit
 13. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 14. Eesti Teaduste Akadeemia
 15. Vene Akadeemiline Selts
 16. Akadeemiline Ühistegevuse Selts
 17. G. Forseliuse Selts
 18. Eesti Rahvaülikoolide Liit
 19. Eesti Vabaharidusliit

 

INIMENE/ ÜHISKOND

 1. Eesti Puuetega Inimeste Koda
 2. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit
 3. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 4. Eesti Tervisedenduse Ühing
 5. Eesti tubaka ja alkohoolikahjude vähendamise koda
 6. SA Eesti Lastefond
 7. MTÜ Lastekaitse Liit
 8. MTÜ Koos Laste Heaks
 9. Lapse Huvikaitse Koda
 10. Eesti Lastevanemate Liit
 11. Eesti Naisliit
 12. Eesti Naisteühenduste Ümarlaud
 13. Eesti Maanaiste Ühendus
 14. MTÜ Eesti LGBT Ühing
 15. SA Domus Dorpatensis
 16. Välis-Eesti Ühing
 17. Eesti Rooma Klubi
 18. Eesti Klubi
 19. Eesti Ühistegevuse Liit
 20. Eesti Külaliikumine Kodukant
 21. Eesti Linnade ja Valdade Liit
 22. MTÜ Vaiter

 

AMETIÜHINGUD, KUTSEORGANISATSIOONID

 1. Eesti Maksumaksjate Liit
 2. PROLOG Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing
 3. Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon
 4. Eesti Omanike Keskliit
 5. Eesti Tööandjate Keskliit
 6. Eesti Toiduainete- ja Maatöötajate Keskliit
 7. Eesti Põllumeeste Keskliit
 8. Eestimaa Talupidajate Keskliit
 9. Eesti Tarbijakaitse Liit
 10. Eesti Ametiühingute Keskliit
 11. Eesti Inseneride Liit
 12. Eesti Arstide Liit
 13. Eesti Hambaarstide Liit
 14. Eesti Apteekrite Liit
 15. Eesti Ajakirjanike Liit
 16. Eesti Kirikute Nõukogu
 17. Eesti Raamatupidajate Kogu
 18. Eesti Advokatuur
 19. Eesti Kinnisvarafirmade Liit
 20. Eesti Kindlustusseltside Liit
 21. Eesti Karskusliit
 22. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
 23. Ravimitootjate Liit

 

 SPORT/ KULTUUR/ KULTUURIPÄRAND

 1. Eesti Spordiselts Kalev
 2. MTÜ Spordiklubi Liikumine
 3. UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
 4. Eesti Looduskaitse Selts
 5. Eesti Kultuurikoda
 6. Eesti Kultuuriseltside Ühendus
 7. Eesti Olümpiakomitee
 8. Eesti Meestelaulu Selts
 9. Eesti Folkloorinõukogu
 10. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

 

NOORED

 1. Eesti Noorteühenduste Liit
 2. MTÜ Tegusad Eesti Noored
 3. Eesti Ettevõtlike Noorte Koda/JCI

 

Liitumiseks saada vabas vormis avaldus info@kogu.ee

Veeb: MKoort