Koostöö Kogust

SA Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud mõttekoda, mis:

seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid ühiskondlikke teemasid;

arendab Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostööd ja võrgustikku;

töötab koostöövõrgustiku ja strateegiliste partneritega välja ettepanekuid, poliitikasoovitusi ja uusi algatusi;

edendab avatud valitsemist ja kodanikuühiskonda.     

Eesti Koostöö Kogu on Eesti inimarengu aruande vastutav väljaandja. Samuti arutelude pidamiseks ja Riigikogule kollektiivsete pöördumiste koostamiseks mõeldud veebiplatvormi rahvaalgatus.ee ellukutsuja ja arendaja.

Koostöö Kogu tegevus lähtub koostöövõrgustiku ja strateegiliste partnerite poolt iga kolme aasta järel koostatavast ja vastu võetavast strateegiast (Hartast). Harta eelkäijaks on ühiskondlik lepe, mis sõlmiti 20. oktoobril 2003.

Erakonnapoliitiliselt sõltumatu Koostöö Kogu on oma töötajate ja mõjukatest arvamusliidritest koosneva nõukogu panusel alates asutamisest tegelenud järgmiste valdkondadega: rahvatervis, haridus, inimeste elukvaliteet ja tööjõud, rahvustevahelised suhted, riigipidamise korraldus ja avaliku sektori reform ning osalusdemokraatia edendamine (Rahvakogu, rahvaalgatusveeb). Koostöö Kogu kureerib alates 2007. aastast inimarengu aruande väljaandmist.

Eesti Koostöö Kogu kuulub Vabariigi Presidendi Kantselei haldusalasse ning on riigieelarvest rahastatav sihtasutus.

Oma tegevustes lähtume avaliku sektori ühenduste eetikakoodeksist.

Loe Koostöö Kogu tegevuste kokkuvõtet 2007-2016, mil Eesti Vabariiki juhtis president Toomas Hendrik Ilves.

 

Veeb: MKoort