Aadress: Tõnismägi 3a-7
Email: info[at]kogu.ee
Telefon: +372 640 8717

Koostöö Kogust

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mis korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate teemade seiret ning töötab selle põhjal huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi. Koostöö Kogu tegevus lähtub koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide poolt iga kolme aasta järel vastu võetavast strateegiast (Hartast). Harta eelkäijaks on ühiskondlik lepe, mis sõlmiti 20. oktoobril 2003.

Erakonnapoliitiliselt sõltumatu Koostöö Kogu on oma töötajate ja mõjukatest arvamusliidritest koosneva nõukogu panusel alates asutamisest tegelenud järgmiste valdkondadega: rahvatervis, haridus, inimeste elukvaliteet ja tööjõud, rahvustevahelised suhted, riigipidamise korraldus ja avaliku sektori reform ning osalusdemokraatia edendamine (Rahvakogu, rahvaalgatusveeb). Koostöö Kogu kureerib alates 2006. aastast inimarengu aruande väljaandmist.

2014. aastal vastu võetud Harta 2014-2017, sõnastas sihtasutuse prioriteetsete tegevusvaldkondadena riigipidamise kava väljatöötamise, Rahvakogu arendamise ühisloome- ja dialoogikeskkonnana ning sisulise sotsiaalpartnerluse käivitamise pikaajaliste reformide algatamiseks ja läbiviimiseks.

Hetkel tegelebki Koostöö Kogu tuleviku pensionisüsteemi jaoks visiooni ja poliitikasoovituste väljatöötamisega. Kaheaastase programmi Pension 2050 tegevuskavva kuuluvad seminarid, ajurünnakud, uuringute ja analüüside läbitöötamine, poliitikasoovituste koostamine ja kommunikeerimine – kõik selleks, et ühiskondlikku mõtlemist tuleviku eakusest muuta. Lisaks kureerib Koostöö Kogu 2017. aasta kevadel ilmuva ja sotsiaalteadlaste poolt sisustatava inimarengu aruande väljaandmist ning haldab Rahvakogu protsessi tulemusel tekkinud rahvaalgatusveebi. Koostöö Kogu on esindatud Riigikantselei juures tegutseva avatud valitsemise partnerluse koordineerivas kogus ja säästva arengu komisjonis.

Koostöö Kogus töötab neli inimest: juhataja, Pension 2050 programmijuht, rahvaalgatusveebi projektijuht ja büroojuht. Koostöö Kogu juhataja annab aru sihtasutuse nõukogule. Nõukogu kuni kaheksast liikmest pooled määrab ametisse sihtasutuse asutaja (Vabariigi President), ülejäänud pooled liikmed nimetatakse koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonide poolt.

Koostöö Kogu kuulub Vabariigi Presidendi Kantselei haldusalasse ning on riigieelarvest rahastatav sihtasutus.

Oma tegevustes lähtume avaliku sektori ühenduste eetikakoodeksist.

Loe Koostöö Kogu tegevuste kokkuvõtet 2007-2016, mil Eesti Vabariiki juhtis president Toomas Hendrik Ilves.

 

Veeb: MKoort