A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Tee kohalik üritus

Sinu kodukohas on: soov katsetada jalakäiasõbraliku head olemiseruumi loova ruumieksperimendiga? tühje kasutamata alasid, mida saaks kohalikele kasutada anda? tahet elavdada keskväljakut ja tugevdada paiga identiteeti? Suurendada kogukondlikku koostööd, koos mõtlemist ja koos tegemist?

Näitusega „Kodukoha kompass. Teekond õnnelikkust, tervist ja heaolu loova kodukohani“ soovime inspireerida kohalikku kogukonda tegema hea avaliku ruumi teemalisi sündmusi. See tõstab inimeste teadlikkust ümbritseva ruumi tähtsusest, tekitab kogukonnavaimu ja suuremat sidusust.

Inimest teeb õnnelikuks, kui ta saab oma elukeskkonda ise kujundada, muuta, parendada.

Kutsume üles kohalikku omavalitsust, raamatukogu, noortekeskust, rahvamaja, asumiseltse, arenduskeskust, piirkondlikku koostöö kogu, õpetajaid, ärisektorit jne korraldama oma piirkonnas avaliku ruumi teemalisi kohalikele mõeldud sündmusi.

Formaate selleks on palju: mõttetalgud, töötoad, osaluskohvikud, koostööhommikud, ruumieksperimendid, loengud jpms.

Oleme omalt poolt koostanud loengute ja esinejate nimekirja. See on suurepärane võimalus kutsuda oma piirkonda inspireerivaid ja asjatundlikke esinejaid.  

Need loengud võivad kujuneda iseseisvaks sündmuseks või olla laiema (kaasamis)ürituse osa.

Esinejatasus tuleb tellijal ise esinejaga kokku leppida.

*Ühe loengupidaja tasu piirkonna kohta on Eesti koostöö kogu valmis ka ise vajadusel tasuma.

 

LOENGUD/TÖÖTOAD (nimekiri täieneb)

 

LINNAKESKKOND JA TERVIS. Mõtisklus avalikust ruumist, tervisest ja demokraatiast.

Esineja: Helen Sooväli Sepping, kultuurigeograaf, Eesti inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja

Sisu: 2020. aastal ilmunud Eesti inimarengu aruanne „Linnastunud ühiskonna ruumiline areng” mõtestab ning peegeldab 21. sajandi Eesti avaliku ruumi seisundit, aga ka seoseid ühiskonna heaolu, inimeste tervise ja demokraatiaga. Kodutänav ja linn – see pole ainult majad, autod ja teed. See on keerukas suhte- ja tajuruum, mis mõjutab meie käitumist, heaolu ja õnnetunnet. Loeng kutsub kaasa mõtlema meid ümbritseva ruumi tähtsusele. Sellele, milline on hea avalik ruum, kuidas see loob heaolu ja õnnetunnet, füüsilist- ja kodanikuaktiivsust, kogukondlikku sidusust. Sellele, kuidas linnad inimeste füüsilist ja vaimset tervist saavad toetada ja kuidas hea paik  aitab kaasa ka piirkonna mainele ning majanduslikule edule.

 

KÕIK TEED VIIVAD KESKVÄLJAKULE!

Loengu pidaja: Elo Kiivet

Sisu: Kuidas äratada ellu linna keskus? Kuidas teadlikult ruumi aktiveerida, inimesi kokku tuua? Kuidas ise ruumieksperimenti teha – lihtsalt, kiirelt, odavalt? Mida saavad linnad peale uue väljaku valmimist edasi teha? Miks on hea avalik ruum inimesele, keskkonnale, tervisele kasulik?

Eesmärk: linna keskpunkti mõtestamine olulise maamärgi ja kogukondliku elu katalüsaatorina. Loeng on hea sissejuhatus nt kohaspetsiifilisele töötoale, osaluskohvikule, kärajatele vms, kus eri sihtgruppide vajadused, ootused, unistused linna keskuse osas saavad kaardistatud – korraldada kohalik avaliku ruumi mõttekoda.

Loengut võib soovi korral ühendada Elo Kiivet poolt korraldatava ruumihariduse töötoaga koos praktiliste ülesannetega (1,5-3h).

 

KUIDAS SINA SAAD OTSUSEID MÕJUTADA? Igaühe kaasa rääkimise võimalustest ja õigustest.

Kellele: Kohalikud eestvedajad, aktivistid, hakkajad sädeinimesed

Loengu pidaja: Kai Klandorf, Eesti Vabaühenduste Liidu juhataja

Sisu: Loengus jagatakse praktilisi teadmisi, võtmeid ja häid näiteid, kuidas mõjutada otsuseid, kuidas otsuste tegemisel kaasa rääkida, kuidas kohalike huve kaitsta tehes eri osapooltega koostööd.

Eesmärk: tõsta inimeste teadmisi, kuidas kasutada demokraatia hoobasid Eesti ühiskonnas, et kohaliku tasandi otsuste tegemine oleks läbipaistvam, kaasavam ja seetõttu a sihtrühma vajadustest lähtuvam. Võimestada kohalikku demokraatiat, avatud ja läbipaistvat valitsemist.

Seda teemat soovitame tellida koos dialoogivõtete töötoaga   

 

DEMOKRAATIATRENN

Kellele: igaühele; sobib kas suurema seltskonnaga või ühe kollektiiviga (a la kooliklass või töökaaslased) harjutamiseks; eriti hästi sobib noortele!

Loengu pidaja: MTÜ Arvamusfestival ja demokraatiatreenerite võrgustik

Sisu: See on aktiivne ja mänguline treeningprogramm, kus tugevdatakse demokraatia arenguks vajalikke “lihaseid”. Suurepärane kombinatsioon heast ajaviitest ja mõtestatud tegevusest. Trenn ei ole liiga suur pingutus, kuid samal ajal on see põnev enesearendamine ja mugavustsoonist välja minemine. Iga 45. minutiline trenn arendab ühte demokraatiamusklit (selle valib välja tellija). Treenida saab järgnevaid muskleid:

  • Oma arvamus – Demokraatia tähendab mitmeid võimalikke teekondi. On oluline teada, mille eest seisad ja miks.
  • Kaasatõmbamine – Demokraatias on vaja teisi tegutsema tõmmata. Räägi hingest, et puudutada südameid.
  • Erimeelsus – Demokraatias ei olda alati ühel nõul. Jää eriarvamusele ilma viha ja valuta.
  • Eneseväljendus – Demokraatias vaidlustatakse arvamusi. Julge osaleda aruteludes!
  • Aktiivne kuulamine – Demokraatia tähendab lahenduste otsimist. Kuula, mõtle ning küsi.
  • Empaatia – Demokraatiat loovad erinevad inimesed. On oluline püüda näha maailma läbi kellegi teise silmade.
  • Kompromiss – Demokraatias ei pea üksteisega täielikult nõustuma. Vali oma võitlusi.
  • Aktivist – Demokraatias on võimalik tulemusi saavutada. Hakka aga pihta!

Demokraatiatrenni avab soojendus, pingutus toimub peamiselt osalejate aktiivses suhtluses, venitusena lõpetab trenni ühine vestlusring. Treeningkava on välja töötanud taani kodanikualgatus Demokratischene ning esimene treening toimus 2017. aastal Taani arvamusfestivalil Folkemøde. Eestisse on selle toonud MTÜ Arvamusfestival.

Eesmärk: Mõtestada kergelt füüsilise harjutuse kaudu demokraatiat ja vabas ühiskonnas igapäevaselt toimetamise oskusi.

NB! Noortekeskustele ja noortega tegelevatele organisatsioonidele on demokraatiatrenni tellimine tasuta.

Demokraatiatrennid jõuavad noorteni Aktiivsete Kodanike Fondi toel

Täname:

 

RUUMIRINGLUS VÄIKELINNAS

Loengu pidaja: MTÜ Ruumiringlus

Sisu: Asjade ringlusesse saatmine on Eesti inimestele juba üsna tavapäraseks tegevuseks saanud. Kuidas aga taaskasutada hooneid, mis väike linnades tühjalt seisavad ja avalikku ruumi risustavad? Kuidas äratada tühjad hooned kogukonna hüvanguks ellu, anda neile uus hingamine, luua piirkonna identiteeti ja ergutada äritegevust?

Eesmärk: Loeng saab olla sisendiks ühiselt selliste hoonete kaardistamiseks ja sisuga täitmise ideetalgute tegemiseks.

 

KUIDAS KOGUKONNAS ARUTELUSID PIDADA?

Loengu pidaja: Teele Pehk, demokraatiaedendaja

Kellele: linnavalitsuse töötajad, kogukonnaentusiastid, kooliõpilased, ettevõtjad

Sisu: Uus Eesti nimarengu aruanne sedastab: „ Aruteluks vajalike oskuste arendamine on riiklik huvi“. Kuidas parandada kogukondlikku arutelukultuuri? Kuidas leida ühisosa, kui huvid on erinevad? Mis on arutelude pidamisel kohaliku omavalitsuse roll, mis ühenduste ja elanike roll?

Töötoas tutvustatakse erinevaid dialoogivõtete metoodikaid sh hea paiga teemaliste arutelude metoodikat „Kodukoha kompass“ ( originaalis Place Standard. How Good Is Our Place?)

Seda töötuba soovitame tellida koos “Kuidas sina saad otsuseid mõjutada” loenguga.

NIMEKIRI TÄIENEB……

***

KUIDAS TELLIDA? kirjuta oma küsimusest, soovist, ettepanekust kairi@kogu.ee, tel. 5036620

PALJU MAKSAB? Loengupidaja tasu tuleb kohapealse sündmuse korraldajal ise tasuda. Eesti koostöö kogu pakub siin soovi korral abi. Võta kindlasti ühendust ja leiame sobiva lahenduse!

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeb: MKoort