11. märtsil tutvusid ERR-i noortesaates „Nova” Võru Kesklinna kooli ja Võru Kreutzwaldi kooli õpilasesindused rändnäitusega, andsid kompass-ketta abil hinnanguid Võru linna avalikule ruumile ja täitsid näitusega kaasasolevaid õpilehti. Seejärel treenisid õpilasesindused demokraatiatrennis märkamise ja kaasatõmbamise muskleid.

Saatelõik valmis Eesti Koostöö Kogu ja Võrumaa Arenduskeskuse koostöös. Vaata saatelõiku järele ERR-ist.

Noored saates „Nova” rändnäituse „Kodukoha kompass” kompass-kettaga tutvumas

Veeb: MKoort