A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis uueks tegevjuhiks Gerrit Mäesalu. Tegevjuhiga sõlmiti tööleping kolmeks aastaks.

Gerrit Mäesalu on varasemalt töötanud Riigiprokuratuuri avalike suhete juhina, IDEA PR tegevjuhina ja IRL-i kommunikatsioonijuhina. Tema viimane töökoht oli valitsussuhete ettevõttes Miltton Nordics, kus ta oli asutav partner ja vanemkonsultant. Gerrit Mäesalu on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimise erialal.

Eesti Koostöö Kogu viis läbi uue tegevjuhi leidmiseks avaliku konkursi, millel osales üksteist kandidaati. Konkursil pidid kandidaadi läbima kirjaliku ja suulise vooru. Eesti Koostöö Kogu seitsmeliikmeline nõukogu valis ühehäälselt uue tegevjuhi 31.oktoobril 2018 tehtud otsusega.

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mis seirab Eesti pikaajalist arengut. Kompetentsuskeskusena töötab Koostöö Kogu koos partneritega välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, käivitab algatusi ning veab olulistel teemadel avalikku arutelu.

Koostöö Kogu tegevus lähtub koostöövõrgustiku ja strateegiliste partnerite poolt iga kolme aasta järel koostatavast ja vastu võetavast strateegiast (Hartast). Harta eelkäijaks on ühiskondlik lepe, mis sõlmiti 20. oktoobril 2003.

 

 

Veeb: MKoort