Inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ on inglise keeles täismahus loetav veebikeskkonnas.

Veeb: MKoort