A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee
+372 640 8717

ERR, Aktuaalne kaamera

Eesti Koostöö Kogu korraldatud haldusreformi arutelul Arvamusfestivalil käis Märt Rask välja mõtte regionaalsetest elektri hinna erisustest. Teemat arendati edasi AKs.

Uudist saab vaadata siit.

Veeb: MKoort